Blog đóng cửa

Chuyện là tối hôm qua Duy ngủ mở thấy ma, sáng hôm sau ngủ dậy Duy sợ quá, Duy liền bật máy tính lên và ngồi một lúc Duy nghịch ngu xoá hết bài viết thế là Duy quyết định xoá luôn Blog. Nhưng vì rảnh quá Duy lại bật máy tính lên và quyết định ngồi viết mấy dòng này.
>_Bạn đọc hết rồi chứ? Đọc hết rồi thì cút đi Blog đóng cửa rồi.