Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
profile card

Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC

Cập nhật: 12/06/2019 Bởi Duy... - A- A+

Nếu bạn là một người thường xuyên sử dụng Google Chrome trên cả máy tính và điện thoại, danh sách các tính năng ẩn dưới đây sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tốt hơn với trình duyệt này.

Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
LƯU Ý TRƯỚC KHI DÙNG:
Phần lớn các tính năng ẩn này nằm trong mục Chrome Flags, nơi Google tiến hành thử nghiệm trước khi phát hành chính thức cho tất cả người dùng. Việc sử dụng những tính năng ẩn này có thể phát sinh lỗi không mong muốn nhé.

Dành cho PC

1: Vô hiệu hóa phát hiện chế độ ẩn danh (Phiên bản Chrome mới nhất)

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > tìm tới mục "Filesystem API in Incognito". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Enabled" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

2: Tăng tốc độ tải file

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > tìm tới mục "Parallel downloading". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Enabled" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

3: Tăng tính bảo mật khi duyệt web

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > tìm tới mục "Hyperlink auditing". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Disabled" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

4: Autoplay Policy (Thay đổi thiết lập tính năng tự động phát)

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > tìm tới mục "Autoplay policy". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Document user activation is required" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

5: Nhập mật khẩu

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > tìm tới mục "Password import". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Enabled" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

6: Ngăn chặn chuyển hướng đến liên kết không mong muốn

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > tìm tới mục "Framebusting requires same-origin or a user gesture". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Enabled" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

7: Tự động loại bỏ tab

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > tìm tới mục "Automatic tab discarding". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Enabled" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

8: Dừng lạm dụng tính năng lịch sử

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > tìm tới mục "New history entries require a user gesture". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Enabled" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

9: Bật chế độ HDR

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > tìm tới mục "HDR mode". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Enabled" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

Dành cho Mobile

10: Kích hoạt Chrome Duet UI

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa "Chrome Duet". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Enabled" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

11: Kích hoạt Dark Mode (Android Q)

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa "Android Chrome UI dark mode". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Enabled" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

12: Chuyển đổi tab ngang

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa "#enable-horizontal-tab-switcher". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Enabled" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

13: Cuộn mượt (Smooth Scrolling)

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa "Smooth Scrolling". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Enabled" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

14: Cử chỉ điều hướng

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa "#overscroll-history-navigation". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Enabled" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

15: Tùy chỉnh chế độ đọc

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa "#reader-mode-heuristics". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Always" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

16: Menu ngữ cảnh tùy chỉnh

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa "#enable-custom-context-menu". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Enabled" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

17: Thay đổi giao diện trang tải về

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa "#download-progress-infobar". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Enabled" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

18: Luôn hiển thị nút tìm kiếm bằng giọng nói

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa "#enable-omnibox-voice-search-always-visible". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Enabled" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

19: Phân nhóm trang (Chrome Canary)

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa "#enable-tab-groups". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Enabled" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

20: Xem truy vấn tìm kiếm trong thanh địa chỉ

 • Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC
 • Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa "#enable-query-in-omnibox". Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành "Enabled" và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.


Tham khảo thêm: Tổng hợp tất cả các URL nội bộ và công dụng của chúng trên trình duyệt Chrome.

NGUỒN: BEEBOM

@ngylduy, @688.in, @ngylduy, @ngylduy

Ngày ấy ɐnh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với ǝm, ǝm có tin ɐnh và nắm tay anh, mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt.
Nếu ngày ấy ɐnh là chàng trai mà ǝm ngày đêm ước ao, ..., thì giờ đây ɐnh đã có câu chuyện thật đẹp...

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay em múa ca trong ánh trăng rằm. Trung thu là Tết thiếu nhi, mà sao người lớn cứ đi chơi nhiều đi nhiều nó lại làm liều, làm liều nó lại ra nhiều thiếu nhi.
Niệm StyleLớp Thủ Thuật123 ShareNhái BlogBlog VNITNgọc Ánh BlogMinh ĐứcHuyDC BlogBảo Trọng BlogLong An IT
Chong chóng

Subscribe to our Newsletter