Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
profile card

Tổng hợp 12 thì trong Tiếng Anh cơ bản cần nhớ

Cập nhật: 29/04/2019 Bởi Duy... - A- A+

Dưới đây là tóm tắt cơ bản nhất 12 thì trong tiếng anh.
Hy vọng việc tóm tắt 12 thì này sẽ giúp cho việc học tiếng anh của bạn tốt hơn.

1. Hiện tại đơn:

* Cấu trúc:
(+) S + V/ V(s;es) + Object...
(-) S do/ does not + V +...
(?) Do/ Does + S + V
* Cách dùng:
Hành động xảy ra ở hiện tại: I am here now.
Thói quen ở hiện tại: I play soccer.
Sự thật hiển nhiên; Chân lí ko thể phủ nhận: The sun rises in the east.
* Trạng từ đi kèm:
Always; usually; often; sometimes; occasionally; ever; seldom; rarely; every...
* Cách chia số nhiều:
- Ở thể khẳng định của thì hiện tại đơn, "động từ thường" được chia bằng cách:
- Giữ nguyên hình thức nguyên mẫu của động từ khi chủ ngữ là "I / You / We / They và các chủ ngữ số nhiều khác"
- Thêm "s" hoặc "es" sau động từ (Vs/es) khi chủ ngữ là "He / She / It và các chủ ngữ số ít khác"
+ Phần lớn các trường hợp thì động từ khi chia với chủ ngữ số ít đều được thêm "s", ngoại trừ những từ tận cùng bằng "o,x, ch, z, s, sh" thì ta thêm "es" vào sau động từ.
+ Khi động từ tận cùng là "y" thì đổi "y" thành "I" và thêm "es" vào sau động từ
* Cách phát âm s,es:
/iz/: ce, x, z, sh, ch, s, ge
/s/: t, p, f, k, th
/z/:không có trong hai trường hợp trên

2. Hiện tại tiếp diễn:

* Cấu trúc:
(+) S + is/am/are + Ving
(-) S + is/am/are not + Ving
(?) Is/Am/ Are + S + Ving
* Cách dùng:
Đang xảy ra tại 1 thời điểm xác định ở hiện tại
Sắp xảy ra có dự định từ trước.
Không dùng với các động từ chi giác như: SEE; HEAR; LIKE; LOVE...
* Trạng từ đi kèm:
At the moment; at this time; right now; now; ........

3. Hiện tại hoàn thành:

* Cấu trúc:
(+) S + have/has + PII
(-) S + have/has not + PII
(?) Have/ Has + S + PII
* Cách dùng:
Xảy ra trong qúa khứ, kết quả liên quan đến hiện tại. (Nhấn mạnh đến kết quả của hành động).
* Trạng từ:
Just; recently; lately; ever; never; already; yet; since; for; so far; until now; up to now; up to present..

4. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

* Cấu trúc:
(+) S + have/has been + Ving
(-) S + have/has been + Ving
(?) Have/Has + S + been + Ving
* Cách dùng:
Xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai. (Nhấn mạnh tính liên tục của hành động).
* Trạng từ đi kèm:
just; recently; lately; ever; never; since; for…

5. Quá khứ đơn:

* Cấu trúc:
(+) S + Ved/ PI-cột 2 trong bảng Động từ bất quy tắc
(-) S + didn’t + V
(?) Did + S + V
* Cách dùng:
Xảy ra và chấm dứt hoán toàn trong quá khứ.
Nhiều hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ.
Trong câu điều kiện loại 2.
* Trạng tù đi kèm:
Yesterday; the day before yesterday; ago; already; last; in + mốc thời gian trong quá khứ.
* Cách đọc -ed:
/id/: t,d
/t/: c, ch, s, f, k, p x, sh
/d/: các trường hợp còn lại

6. Quá khứ tiếp diễn:

* Cấu trúc:
(+) S + was/ were + Ving
(-) S + was / were not + Ving.
(?) Was/ Were + S + Ving.
* Cách dùng:
Các hành động xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ
Nhiều hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ.
Một hành động đang xảy ra 1 hành động khác xen vào: hành động đang xảy ra dùng QKTD; hành động xen vào dùng QKĐ.
* Từ nối đi kèm:
While; when.

7. Quá khứ hoàn thành:

* Cấu trúc:
(+) S + had + PII
(-) S + had not + PII
(?) Had + S + PII
*Cách dùng:
Một hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong QK (hành động xảy ra trước dùng QKHT; hành động xảy ra sau dùng QKĐ).
Hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong quá khứ.
Trong câu điều kiện loại 3.
* Trạng từ đi kèm:
Before; after; when; while; as soon as; by(trước); already; never; ever; until...

8. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (ít dùng):

* Cấu trúc:
(+) S + had been + Ving
(-) S + hadn’t been + ving
(?) Had + S + been + Ving
* Cách dùng:
Chỉ hành động đã và đang diễn ra và có thể hoàn tất trước 1 hành động khác trong quá khứ (Nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động).
* Trạng từ:
Before; after; when; while; as soon as; by (trước); already; ever; until…

9. Tương lai đơn:

* Cấu trúc:
(+) S + will/ shall + V (will ngày nay có thể dùng với tất cả các
(-) S + will/ shall not + V ngôi nhưng shall dùng với “ I” và “WE” )
(?)Will / Shall + S + V
* Cách dùng:
Sắp xảy ra trong tương lai không có dự định trước.
Câu yêu cầu; đề nghị; lời hứa; dự đoán cho tương lai.
Trong câu điều kiện loại 1.
* Trạng từ:
Tomorrow; the day after tomorrow; next; in + thời gian ở tương lai…

10. Tương lai gần:

* Cấu trúc:
(+) S + is/am/are + going to + V
(-) S + is/am/ are not + going to + V
(?)Is/Am/ Are + S + going to + V
* Cách dùng:
Sắp xảy ra trong tương lai có dự định trước.
Chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai theo 1 tình huống cho trước.
* Trạng từ:
Tomorrow; the day after tomorrow; next; in+ thời gian ở tương lai…

11. Tương lai tiếp diễn:

* Cấu trúc:
(+) S + will / shall + be + Ving
(-) S + will / shall not + be + Ving
(?) Will / Shall + S + be + Ving
* Cách dùng:
Đang xảy ra tại thời điểm xác định trong tương lai.
Nhiều hành động xảy ra đồng thời trong tương lai.
* Trạng từ:
Các trạng từ như trong tương lai đơn; nhưng phải dựa vào từng hoàn cảnh cụ thể để chia thì.

12. Tương lai hoàn thành:

* Cấu trúc:
(+) S + will / shall + have + PII
(-) S will/ shall not + have + PII
(?) Will / Shall + S + have + PII
* Cách dùng:
Một hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong tương lai.
Một hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong tương lai.
* Trạng từ:
By the time; By + mốc thời gian trong quá khứ.

13.Tương lai hoàn thành tiếp diễn:

* Cấu trúc:
(+) S + will have been + Ving
(-) S + won’t have been + Ving
(?) (How long) + will + S + have been + Ving
*Cách dùng:
Kết hợp với mệnh đề thời gian ( by the time + thì hiện tại đơn )
Diễn tả hành động đã và đang xảy ra và có thể hoàn tất trước 1 hành động khác trong tương lai.
* Dấu hiệu nhận biết:
By the time + mệnh đề thời gian ở thì hiện tại; by + ngày/ giờ.

Trên đây chỉ là những cách dùng cơ bản nhất của 12 thì trong tiếng anh. Chúc các bạn học tốt.

@ngylduy, @688.in, @ngylduy, @ngylduy

Ngày ấy ɐnh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với ǝm, ǝm có tin ɐnh và nắm tay anh, mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt.
Nếu ngày ấy ɐnh là chàng trai mà ǝm ngày đêm ước ao, ..., thì giờ đây ɐnh đã có câu chuyện thật đẹp...

Mỉm cười giống như một miếng băng dán cá nhân, tuy có thể che được vết thương nhưng đau đớn thì vẫn ở nguyên đó.
Niệm StyleLớp Thủ Thuật123 ShareNhái BlogBlog VNITNgọc Ánh BlogMinh ĐứcHuyDC BlogBảo Trọng BlogLong An IT
Chong chóng

Subscribe to our Newsletter